OTwee vergroot de mogelijkheden van mensen die beperkt zijn in horen en zien
Meedoen
Iedereen wil meedoen
Meedoen in de wijk, meedoen in de maatschappij
Erbij HOREN en ZIEN wat er om je heen gebeurt
Meedoen, het draagt bij aan kwaliteit van leven
Maar wat.......als je minder goed hoort en minder goed ziet?

Horen en zien zijn de basisvoorwaarden om in deze complexe maatschappij te kunnen functioneren. De wereld om ons heen is auditief en visueel.
Sociale contacten zijn gebaseerd op het elkaar kunnen horen of zien.

Beperkt zijn in horen en zien is een ernstige, zintuiglijke beperking.
Een beperking die er vaak langzaam in sluipt, maar de geest blijft onaangetast.
Een beperking waarbij de afzonderlijke problemen elkaar versterken en niet los van elkaar zijn te benoemen.

OTwee is een zorginstelling met expertise op het gebied van de beperking in horen en zien. Het aantal mensen dat hierin beperkt is, groeit.
Dit is onder andere een gevolg van de vergrijzing.
Hoewel de beperking in horen Ún zien veel voorkomt, vooral bij ouderen, is deze relatief onbekend.

De beperking in horen en zien heeft invloed op het dagelijkse functioneren.
Iedereen wil graag zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen of zelf bepalen hoe hij of zij zijn eigen leven inricht.
Het hebben van de regie over het eigen leven draagt bij aan een positief welbevinden. Wanneer men minder gaat horen en minder gaat zien, kan dat een belemmering zijn op diverse levensgebieden.

OTwee vergroot de mogelijkheden van mensen die beperkt zijn in horen en zien en biedt zorg en trainingen.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend gesprek? Neem gerust contact met ons op.

OTwee is gefuseerd met GGMD voor Doven en Slechthorenden. Deze website stopt eind december 2015. Deze website wordt daarom niet meer onderhouden.

Wilt u informatie over beperkt zijn in horen en zien? Gaat u dan naar www.ggmd.nl.

U kunt GGMD ook volgen op Twitter en Facebook.

GGMD logo
Gewijzigd adres:
Gorechtkade 8(kamer 213)
9713 CA  Groningen(kaart)

T 0800 337 46 67
info@stichtingotwee.nl