Individuele zorg

Stichting OTwee biedt individuele zorg aan zelfstandig wonende mensen, die beperkt zijn in horen en zien, en richt zich op de praktische ondersteuning in het dagelijkse leven.

“Door de wekelijkse ondersteuning van OTwee wordt mijn familie ontlast. Hierdoor kunnen we het met elkaar goed volhouden en blijft mijn kwaliteit van leven gewaarborgd.”
Voorbeelden van hulpvragen waarbij OTwee kan ondersteunen zijn:
  • ondersteuning bij zelfstandig wonen
  • hulp bij de regievoering over het dagelijkse leven
  • hulp bij netwerkverbetering
  • hulp bij het structureren en ordenen van de woonomgeving
  • ondersteuning bij een voorspelbare en overzichtelijke weekplanning
  • hulp bij ordenen en afhandelen van administratie
  • ondersteuning bij looproutes in de directe omgeving
  • ondersteuning bij overbelasting familie en mantelzorgers
De begeleiders
De begeleiders van OTwee ontvangen een structureel aanbod van deskundigheidsbevordering. Zowel in groepsverband als individueel. Hiermee ontvangt de cliënt zorg op maat.
Aanmelding en indicatie
De zorg die OTwee biedt wordt gefinancierd door de AWBZ. Hiervoor wordt een indicatie afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
OTwee levert zorg op basis van een PGB en heeft toelating tot ZIN.
OTwee kan bij u thuis komen en ondersteuning bieden bij deze aanvraag.
“Samen met mijn begeleider nemen we de post door en ordenen wij dit. Zo houd ik het overzicht en heb ik de regie.”
Wilt u meer informatie of een vrijblijvend gesprek. Neem gerust contact met ons op.

OTwee is gefuseerd met GGMD voor Doven en Slechthorenden. Deze website stopt eind december 2015. Deze website wordt daarom niet meer onderhouden.

Wilt u informatie over beperkt zijn in horen en zien? Gaat u dan naar www.ggmd.nl.

U kunt GGMD ook volgen op Twitter en Facebook.

GGMD logo
Gewijzigd adres:
Gorechtkade 8(kamer 213)
9713 CA  Groningen(kaart)

T 0800 337 46 67
info@stichtingotwee.nl