Zorg In Natura (ZIN).

Inhoudelijk werken de stichting Community Support en de stichting OTwee al enige jaren samen. Deze samenwerking bestaat er o.a. uit dat we dezelfde uitgangspunten hebben wat betreft de begeleidingsmethode. Enkele gemeenschappelijke uitgangspunten zijn:

  • regie bij de cliŽnt
  • positieve psychologie
  • transparant werken
  • bevorderen van participatie
  • focus op de eigen kracht
  • focus op netwerk
  • zelfvertrouwen vergroten
OTwee en Community Support hebben besloten om de krachten nog verder te bundelen. Momenteel is OTwee in gesprek met Menzis zorgkantoor om de samenwerking met Community Support te versterken zodat er Zorg in Natura geboden kan worden voor mensen met een beperking in horen en zien.

Voor nadere informatie over Community Support zie www.communitysupport.nl

Voor meer informatie over ZIN kunt u contact opnemen met:
Marije van der Wal (06-502 75 117)

OTwee is gefuseerd met GGMD voor Doven en Slechthorenden. Deze website stopt eind december 2015. Deze website wordt daarom niet meer onderhouden.

Wilt u informatie over beperkt zijn in horen en zien? Gaat u dan naar www.ggmd.nl.

U kunt GGMD ook volgen op Twitter en Facebook.

GGMD logo
Gewijzigd adres:
Gorechtkade 8(kamer 213)
9713 CA  Groningen(kaart)

T 0800 337 46 67
info@stichtingotwee.nl